page contents

آموزش رایگان حسابداری

 • تعریف حسابداری مالی:

  تعریف حسابداری مالی:

  اساس فعالیت های مالی شرکت ها، حسابداری مالی است، بنابر این جهت محاسبه ی مالیات در کشورهای مختلف به محاسبه دقیق سود خالص نیاز است که این امر با نگهداری حساب ها و تنظیم صورت های مالی به ثمر خواهد رسید.

  حسابداری مالی نیز به حسابداری گزارش معروف است، چرا که اساسی ترین هدف حسابداری مالی و از وظایف یک حسابداری مالی، تهیه و تنظیم صورت های مالی است بنابر این با توجه به نقش مهم حسابداری مالی می بایست به آموزش حسابداری مالی بصورت عملی و کاربردی جهت آمادگی ورود به بازار کار پرداخت.

  اصل تفکیک شخصیت، اصلی است که موجب شد تا صاحبان سرمایه ای که تجارت نمی کنند با یک دیگر مشارکت کرده و در نهایت رشد و گسترش بنگاه های تجاری را بدنبال داشته باشد. دلیل پیدایش حسابداری مالی که از انواع حسابداری است، اصل تفکیک شخصیت می باشد.

  استفاده کنندگان از صورت های مالی بانک ها، اعتبار دهندگان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، بلند مدت و کوتاه مدت، سرمایه گذاران بالقوه، جامعه مدیریت و… می باشد.

  سوالی که در این قسمت مطرح می شود آن است که حسابداری مالی چه کمکی به کسب و کار شما می‌کند؟ حسابداری مالی از جهت حائز اهمیت است که در حسابداری مالی به جمع آوری اطلاعاتی پرداخته می شود که این اطلاعات برای گزارش دهی به سهامداران، سازمان های دولتی و ناظران جمع آوری ارائه می شوند. هدف از حسابداری مالی در واقع ارائه اطلاعاتی است که به تصمیم گیری های اقتصادی کمک ویژه ای خواهد کرد

 • تعریف حسابداری مدیریت:

  یکی دیگر از انواع حسابداری، حسابداری مدیریت است. حسابداری مدیریت به بررسی ظرفیت منابعی چون ظرفیت تولید منابع، ارائه گزارشاتی از قبیل بهای تمام شده محصولات و همچنین خدمات، هزینه اجزا مختلف تولید، ظرفیت تولید، مشخص نمودن قیمت فروش محصولات و خدمات و ظرفیت منابع مختلف چون ظرفیت ماشین آلات تولیدی و تحلیل آن ها می پردازد.

  نیازمندی مدیران به این اطلاعات موجب شد تا روش های هزینه یابی تولیدات و خدمات و فعالیت های مربوط بهبود یابند.

  فردریک تیلور را پدر مدیریت علمی می خوانند. او در سال 1911 میلادی به انتشار کتاب اصول مدیریت علمی پرداخت. به گفته ای او، بهتر است هدف اصلی مدیریت، حداکثر سازی منابع کارفرما و کارمند باشد.

  تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریت در آن است که، از اهداف حسابداری مالی تهیه اطلاعات برای اشخاص خارج از سازمان ها و شرکت ها است، در حالی که هدف حسابداری مدیریتی کمک به مدیران در درون سازمان ها جهت تصمیم گیری بهتر است.

  بنابر این حسابداری مدیریتی، امری داخلی است و حسابداری مالی برای سهامداران خارجی در نظر گرفته می‌شود.

  حسابداری مدیریت از این نظر با حسابداری مالی در تضاد است که حسابداری مدیریتی برای تصمیم گیری داخلی است و نیازی ندارد از قوانین استاندارد صادر شده توسط نهادها پیروی کند.

دکمه بازگشت به بالا