page contents

حسابداری پیمانکاری

 • حسابداری و تاریخچه آن

  تعریف حسابداری:

  حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمعه آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران ویا برون سازمانی مثل بانک ها، دولت و… بتوان از این اطلاعات استفاده کنند. حسابدری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات،  داده های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم درمی آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذرانف دولت و…)  قرار می گیرد.

  تعریف حسابداری
  انواع حسابداری و وظایف آن

  تاریخچه حسابداری:

  در گذشته حسابداری بصورت تجربی آموزش داده می شد. اما امروزه تحصیلات دانشگاهی نیاز یک حسابدار است. زیرا گزارش های فردی که تحصیلات ندارد، طبق استاندارد نیست و آن فرد بیشتر به عنوان دفتر دار است تا حسابدار. برای مثال کسی که حسابدار را بصورت تخصصی فرا گرفته است، میتواند در آینده مدیر مالی یک سازمان یا یک شرکت گردد، اما یک حسابدار تجربی نمی تداند که چگونه باید داد و ستدهای ارزی را در دفاتر ثبت کند.

  از سال 1345 رشته حسابداری در آموزشگاه حسابداری شرکت ملی نفت ایران و بعد از آن در دانشگاه تهران شروع به کار کرد. و در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی در مقاطع مختلف آموزش داده میشود.

  وظایف حسابداری چیست:

  • ثبت اسناد حسابداری در دفاتر و یا نرم افزار حسابداری (این روزها نرم افزار های حسابداری جای دفاتر حسابداری را گرفته اند)
  • ثبت اطلاعات کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آنها و پرداخت فیش حقوق به آنها
  • تهیه و بررسی صورت های مالی و کسب اطمینان از درستی و انطباق آنها با قوانین و مقررات مالی و محاسبات جاری کشور
  • محاسبه بدهی مالیات، تهیه اظهار نامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح و به موقع مالیات ها
  • ثبت درآمدها و هزینه های شرکت وکنترل حساب سود و زیان و ارائه گزارش های دوره ای در این خصوص به مدیریت
  • تهیه، سازماندهی و نگهداری گزارشات مالی قانون
  • ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روش ها به مدیریت
  • پیشنهاد روش های کاهش هزینه، افزایش درآمد و بهبود سود.

  انواع حسابدار:

  1. حسابداری مالی یا financial Accounting   هدف اصلی حسابداری مالی ثبت ردیابی و گزارش تراکنش های مالی است که یک شخص حقوقی داشته است تا در صورت های مالی ظاهر شوند.
  2. حسابداری مدیریت یا management Accounting حسابداری مدیریت در همه دنیا استفاده میشود تا برای کسب و کار اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را فراهم کند.

  اطلاعات حسابداری مدیریت در داخل سازمان بصورت انحصاری به اشتراک گذاشته میشود که در تناقص با حسابداری مالی است که برای اطلاع رسانی عملکرد شرکت به سهامداران، سرمایه گذاران و موسسات مالی برای یک دورهزمانی مشخص طراحی شده است.

  علاوه بر این، حسابداری مدیریت آینده نگر است و راه هایی را جستجو میکند تا بازده کسب و کار را افزایش دهد و در حین حال مدیریت را با بزار ها و منابع لازم تامین کند تا قوانین و ساختار های قوی تری بسازد.

  1. حسابداری دولتی یا Accounting Governmental

  بر خلاف حسابداری مالی که تحت استاندارد های حسابداری انجام میشود، حسابداری دولتی توسط استانداردهای حسابداری دولتی مدیریت میشود که اصول ردیابی و گزارش دهی را در همه سطوح دولت تعیین می کند.

  1. حسابداری عمومی یا Public accounting

  حسابداری عمومی در موسسات خدمات مالی انجام میشود که خدمات حسابداری به انواع مشتری ارائه می دهند

  1. حسابداری بهای تمام شده یا Cost Accounting

  حسابداری بهای تمام شده یک شاخه حساس است که بهای تمام شده محصولات و خدمات کسب و کار را محاسبه می کند که معمولا بصورت داخل سازمانی و کارخانه ها استفاده میشود اما میتواند در کسب و کار های خدماتی هم استفاده شود.

  1. حسابداری حقوقی یا Forensic Accounting

  حسابداری حقوقی ترکیب خاص از حسابداری، حسابرسی و تکنیک های بازرسی است که برای تحقیق و بازرسی فعالیت های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده میشود و به صورت متداول توسط بانک ها، پلیس، وکلا و کسب و کارها استفاده میشود تا تراکنش های مالی یک پرونده قانونی را بررسی و گزارش کنند.

  1. حسابداری مالیاتی یا Tax Accounting

  بر خلاف سایر انواع حسابداری که توسط انجمن حسابداران رسمی سازماندهی میشوند، حسابداری مالیاتی زیر نظر سازمان دارایی است که برای یکنواخت سازی قوانین مالیات در همه کسب و کارها طراحی شده است که شامل سازمان های غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی هم هستند.

  1. حسابرسی یا Auditing

  در حالی که حسابداری شامل ثبت، ردیابی و گزارش همه فعالیت های مالی برای یک کسب و کار است اما حسابرسی برای آنالیز مستقل همان فعالیت های مالی طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که یک کسب و کار تراکنش های خود را مطابق قوانین پذیرفته حسابداری ثبت میکند.

  همه حسابرسان مالی حسابدار هستند اما همه حسابدارها، حسابرس نیستند.

   

دکمه بازگشت به بالا