page contents

رشته حسابداری مالی

 • تعریف حسابداری مالی:

  تعریف حسابداری مالی:

  اساس فعالیت های مالی شرکت ها، حسابداری مالی است، بنابر این جهت محاسبه ی مالیات در کشورهای مختلف به محاسبه دقیق سود خالص نیاز است که این امر با نگهداری حساب ها و تنظیم صورت های مالی به ثمر خواهد رسید.

  حسابداری مالی نیز به حسابداری گزارش معروف است، چرا که اساسی ترین هدف حسابداری مالی و از وظایف یک حسابداری مالی، تهیه و تنظیم صورت های مالی است بنابر این با توجه به نقش مهم حسابداری مالی می بایست به آموزش حسابداری مالی بصورت عملی و کاربردی جهت آمادگی ورود به بازار کار پرداخت.

  اصل تفکیک شخصیت، اصلی است که موجب شد تا صاحبان سرمایه ای که تجارت نمی کنند با یک دیگر مشارکت کرده و در نهایت رشد و گسترش بنگاه های تجاری را بدنبال داشته باشد. دلیل پیدایش حسابداری مالی که از انواع حسابداری است، اصل تفکیک شخصیت می باشد.

  استفاده کنندگان از صورت های مالی بانک ها، اعتبار دهندگان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، بلند مدت و کوتاه مدت، سرمایه گذاران بالقوه، جامعه مدیریت و… می باشد.

  سوالی که در این قسمت مطرح می شود آن است که حسابداری مالی چه کمکی به کسب و کار شما می‌کند؟ حسابداری مالی از جهت حائز اهمیت است که در حسابداری مالی به جمع آوری اطلاعاتی پرداخته می شود که این اطلاعات برای گزارش دهی به سهامداران، سازمان های دولتی و ناظران جمع آوری ارائه می شوند. هدف از حسابداری مالی در واقع ارائه اطلاعاتی است که به تصمیم گیری های اقتصادی کمک ویژه ای خواهد کرد

دکمه بازگشت به بالا